Entry List – Pre-World and FEMCA Championships

IC 1:10 Track Pre-World ChampionshipRacer’s Pack Purchased
Glen ScottYes
Josh McCombeYes
Chris SchmidtYes
Luke SinanianYes
Andrew ShaplandNo
Jim CranstonYes
Paul FaheyNo
Ric BartolozziNo
Teemu LeinoNo
Naoto MatsukuraNo
Kenji TairaNo
Chavit SaliguptaNo
Andy MooreNo
TrinNo
Jesse DavisNo
Tim MoylanNo
Ricky KradolferNo
John TayntonNo
Andrew BardettaNo
Chris WatchornNo
Stephen WesleyNo
IC 1:10 Track FEMCA Championship Racer’s Pack Purchased
Glen ScottNo
Luke SinanianNo
Andrew ShaplandNo
Jim CranstonNo
Teemu LeinoNo
Naoto MatsukuraNo
Kenji TairaNo
Chavit SaliguptaNo
Andy MooreNo
TrinNo
Jesse DavisNo
Brayden StanleyNo
Jeff HamonNo
Tim MoylanNo
Ricky KradolferNo
Andrew BardettaNo
Stephen WesleyNo
Michael SteelNo
IC 1:8 Track FEMCA Championship Racer’s Pack Purchased
Richard AllsopYes
Teemu LeinoNo
Naoto MatsukuraNo
Kenji TairaNo
Chavit SaliguptaNo
Andy MooreNo
TrinNo
Jesse DavisNo
Jeff HamonNo
Tim MoylanNo
Daniel AustinNo
IC 1:8 Track Masters Championship Racer’s Pack Purchased
Tak WooYes
Ric BartolozziNo
Scotty ErnstNo
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa